top of page

BAN NUEA THONG 242 CO., LTD.

食品&饮料

Booth A.png
TTB banner Long.png
2.png
3.png
DITP.png
2.png

公司 & 产品信息

点击预约

产品手册下载

点击淘宝查看商品

Company Detail
BAN NUEA THONG 242 CO., LTD.

Booth No.

TTB04

BAN NUEA THONG 242 CO., LTD.

食品&饮料

+66648291949

公司名称:BAN NUEA THONG 242 CO., LTD.

产品品牌:SHRIMPY CHIN

产品类别:零食

产品名称:炸虾翅

产品明细和信息:三种口味:原味,冬阴功辣味,海苔味下载所有文件

展台号:

TTB04

点击预约
arrow&v
arrow&v
arrow&v

预约已提交,我们会尽快联系您

Appointment
bottom of page